Dzień: 21 lipca 2019

KOLEJNY OBÓZ MDP PRZESZEDŁ DO HISTORII

Podobnie jak w ubiegłym roku, także i w tym, Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowie przygotowała projekt organizacji wypoczynku letniego, w formie obozu szkoleniowego, dla dzieci i młodzieży zrzeszonych w młodzieżowych drużynach pożarniczych prowadzonych przez ochotnicze straże pożarne z gminy Tuchów. Oferta na realizację zadania złożona do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, w ramach zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” została rozpatrzona pozytywnie i Minister SWiA przyznał naszej jednostce dofinansowanie w kwocie 15 250,00 złotych a Komendant Główny PSP, w ramach środków pochodzących z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń, kwotę 7 100,00 złotych. Udział dzieci i młodzieży w obozie został także wsparty przez Burmistrza Tuchowa, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchowie, Radę Osiedla Tuchów Lewobrzeżny i Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tuchowie a sprawy organizacyjne obozu wsparł również Urząd Miejski w Tuchowie. Read the Rest…

BRAK SŁÓW …

Trudno znaleźć jakieś racjonalne wytłumaczenie dla zachowania mężczyzny, który w piątkowe popołudnie rozpalił ognisko na ściernisku w miejscowości Buchcice. Panująca od kilkunastu tygodni susza sprawia, że ryzyko powstania pożaru zdecydowanie wzrosło a jeśli dodamy do tego jeszcze wiatr i trudne warunki terenowe to o tragedię nie trudno. Read the Rest…