Dzień: 3 grudnia 2019

PREWENCYJNIE, BO „LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ …”