TUCHOWSCY STRAŻACY PODSUMOWALI 2018 ROK

Licznie przybyli goście oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie wzięli udział w sobotnim (09.02) Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, które o godzinie 17 rozpoczęło się w Domu Strażaka przy ulicy Jana III Sobieskiego.

Wśród gości, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie byli: poseł na Sejm RP Michał Wojtkiewicz, przedstawiciel KM PSP w Tarnowie bryg. Piotr Wójcik, członek ZOW ZOSP RP w Krakowie i jednocześnie wiceprezes ZOP ZOSP RP w Tarnowie druh Grzegorz Gotfryd, przewodniczący powiatowej komisji rewizyjnej ZOSP RP druh Andrzej Witek, prezes ZOG ZOSP RP w Tuchowie druh Mieczysław Kras, wiceprezes ZOG ZOSP RP w Tuchowie Kazimierz Kurczab, burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek, zastępca burmistrza Tuchowa Wiktor Chrzanowski, przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Obrzut, radni: Jerzy Odroniec, Janusz Łukasik, Mateusz Janiczek i Grzegorz Niemiec a także prezes OSP w Mesznej Opackiej druh Wacław Krupa, druh Florian Orłów i pan Ryszard Wrona. 

Rozpoczynając obrady, zebrani uczcili chwilą ciszy pamięć Członków Honorowych: druhny Urszuli Boratyńskiej oraz druha Mariana Krasa, którzy odeszli z naszych szeregów w ubiegłym roku.

W dalszej kolejności druhowie, którzy w br. obchodzą okrągłe rocznice wstąpienia w szeregi ochotniczej straży pożarnej zostali wyróżnieni odznakami „Za wysługę lat”. Odznaczeni zostali także najbardziej zasłużeni członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 

Następnie rozpoczął się blok sprawozdań i planów, podczas którego zebrani mogli zapoznać się z działalnością tuchowskich strażaków w 2018 roku, stanem finansów, poniesionymi wydatkami oraz planami na 2019 rok. Na zakończenie sprawozdania z działalności, po raz pierwszy został zaprezentowany film prezentujący materiał z obozu MDP, który w sierpniu ubiegłego roku zorganizowała OSP w Tuchowie.

W dyskusji głos zabrali przybyli goście, którzy w ciepłych słowach odnosili się bieżącej działalności tuchowskich strażaków oraz składali życzenia dalszej aktywnej pracy i służby na rzecz społeczności lokalnej.

Kolejnym punktem zebrania było głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy oraz przyjęcie planu działalności planu finansowego do realizacji a następnie podjęcie stosownej uchwały. 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów programu goście oraz członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie kontynuowali rozmowy, dyskusje podczas wspólnego posiłku. 

     
Comments are Closed